Effectieve arbeidsmarktcommunicatie met inbound contentmarketing

De krapte op de arbeidsmarkt neemt exponentieel toe. De war on talent woedt al lang niet meer exclusief in sectoren als ICT en techniek en verspreidt zich als een olievlek. Publiceren van alleen een vacature zorgt niet meer voor de gewenste conversie. Een gedegen arbeidsmarktcommunicatieplan en arbeidsmarktcommunicatiestrategie zijn het antwoord.

Veranderen van baan is een ingrijpende gebeurtenis

Wat dan wel? Inbound contentmarketing. Dat stelt Jos Frijters van Reputations Content & Campagnes, dat o.a. in hedendaagse arbeidsmarktcommunicatie gespecialiseerd is. “Publiceren van een vacature alleen werkt niet meer, zeker niet als je latent werkzoekenden wilt bereiken. Bovendien worden veel latente baanzoekers al proactief benaderd met aanbiedingen via bijvoorbeeld LinkedIn. Daar komt bij dat het aantal jobhoppers veel kleiner is dan algemeen wordt aangenomen. Voor de meesten blijft het veranderen van baan een ingrijpende gebeurtenis. Voor je dat doet wil je toch echt wel zeker zijn van je zaak”, aldus Frijters.

Meer engagement door het bieden van relevante content

Inbound contentmarketing ondervangt deze blokkades en zorgt wél voor effectieve conversie. Reputations helpt als specialist in arbeidsmarktcommunicatie met Content4Recruitment bedrijven en organisaties om een relatie op te bouwen met potentiële kandidaten en hen te verleiden toch te solliciteren. “Sterker nog, we maken van de onbekende latente baanzoeker een gepassioneerde fan van jouw bedrijf. Dat doen we door een arbeidsmarktcommunicatiestrategie te formuleren en een gedegen arbeidsmarktcommunicatieplan en geautomatiseerde inbound marketingfunnels te ontwerpen die potentials al in de oriëntatiefase verleiden om contact te houden met jouw bedrijf. Dit nurturen doen we door doelgroepen relevante en onderscheidende content te bieden. Daardoor voelen zij zich gaandeweg steeds meer aangetrokken tot het bedrijf. Ze tonen meer engagement en dan kunnen we ze identificeren en in gesprek komen.”

Interessante projecten en innovaties spreken aan

Arbeidsmarktcommunicatie gaat niet per definitie over ‘werken bij’. “Juist ook interessante projecten, innovaties of relevante onderwerpen over het vakgebied in het algemeen lenen zich voor content die de doelgroepen aanspreekt. Op die manier volgen zij de route van onbekenden naar fans. Employer branding is daarom van groot belang. De potentials die die interesse niet tonen, worden in zo’n geautomatiseerde funnel na een aantal stappen uit de wervingscampagne gehaald. Dat maakt de recruitmentinspanningen buitengewoon effectief.”

Inbound contentmarketing met arbeidsmarktcommunicatieplan is ook zeer kosteneffectief

Die effectiviteit vertaalt zich volgens Frijters ook in de kosten. “Omdat de arbeidsmarktcampagnes deels geautomatiseerd zijn, voorspelbaar zijn dankzij het arbeidsmarktcommunicatieplan en intern kunnen worden beheerd, is inbound contentmarketing voor recruitment kosteneffectief. Na initiële investeringen in een eventueel zelfstandig online platform (de ‘werken bij’-website) én in goede content kan een campagne voor een langere periode worden ingericht en zijn vaak alleen periodieke updates nodig. Reputations kan in deze markt als een van de weinige arbeidsmarktcommunicatie-bureaus bogen op meer dan 25 jaar ervaring in recruitment, communicatie voor de arbeidsmarkt en diepgaande kennis van online marketing.”

Meer weten over arbeidsmarktcommunicatiestrategie Content4Recruitment? Download de brochure.