Communicatie­management

Coaching voor managers in communicatie

Bestuurders en topmanagers hechten steeds meer belang aan communicatie. Het is een volwassen managementinstrument geworden. Maar uit onderzoek blijkt dat veel organisaties vinden dat hun communicatieafdelingen vaak nog te uitvoerend, te weinig strategisch zijn en communicatiemanagers het spel in de boardroom (nog) onvoldoende beheersen.

Reputations biedt coachingtrajecten op maat die communicatiemanagers én hun afdelingen op een hoger niveau brengen.

Directies stellen steeds hogere eisen aan communicatiemanagers

Communicatie is van essentieel belang voor het succes van een organisatie en er worden forse bedragen in geïnvesteerd. Logisch dus dat directies hoge eisen stellen aan de bijdrage van managers en hun afdeling bij het realiseren van hun doelstellingen.

Als die niet volledig kunnen worden waargemaakt, kan een frisse blik van buiten in combinatie met de managementervaring van de strategen en coaches van Reputations helpen. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook als het gaat om de inrichting van de afdeling en de plaats daarvan in de organisatie en het omarmen en implementeren van nieuwe methoden en technieken, zoals strategische communicatieplanning.

Coaching naar business focused communication

Onze afdeling communicatie is niet strategisch genoeg; ze zijn onvoldoende in staat om op bestuursniveau te participeren en onze strategie door te vertalen naar communicatie. Hoe kunnen jullie helpen om onze mensen door te ontwikkelen naar dit gewenste niveau?

Dit is een van de meeste gestelde vragen van onze opdrachtgevers. In een advies- en coachingstraject zetten we in op het creëren van blijvende aantoonbaar toegevoegde waarde, gericht op business focused communication. Daarbij werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Communicatie draagt bij aan betere besluitvorming
  • Er is balans tussen strategie, regie en uitvoering
  • Communicatiedoelen zijn verbonden met organisatiedoelstellingen en strategische prioriteiten
  • Er is een belangrijke rol voor onderzoek, analyse en vernieuwing
  • De resultaten van communicatie zijn inzichtelijk
  • Het topmanagement wordt actief betrokken bij communicatie
  • Communicatie spreekt de taal van de business

Uiteraard is een advies- en coachingstraject maatwerk. We gaan hierover graag met je in gesprek.