Another inconvenient truth

Another inconvenient truth

Met een whitepaper bewustzijn creëren bij de doelgroep en de markt in beweging brengen

Purpose driven startup Copal heeft dé oplossing uitgevonden voor een groot, maar onbekend maatschappelijk probleem. Havenarbeiders over de hele wereld – ook in Nederland – laden dagelijks handmatig jute zakken met koffie- en cacaobonen van 75 kilo uit zeecontainers. Dit is bij wet verboden, maar toch wordt dit werk gedoogd omdat er lang geen oplossing voor was. Die oplossing is er nu wel. Maar een groot deel van de verschillende doelgroepen is zich helemaal niet bewust van deze problematiek. Met een positieve lobby helpen we Copal om dit internationaal op de agenda te zetten.

Een aantal grote spelers, zoals Nestlé en Starbucks, gaf weliswaar al het goede voorbeeld door op kleine schaal te starten met Copal’s uitvinding, de Spider Gripper. Maar om deze vooroorlogse arbeidsomstandigheden echt uit te bannen is er een branchebrede omslag nodig. Dus moet het probleem en de oplossing breder bekend worden bij de doelgroep en de partijen die indirect bij de problematiek betrokken zijn.

Niemand zou dit zware werk mogen uitvoeren en dankzij de uitvinding van Copal hoeft dat ook niet meer

Agenda setting en bewustwording

Reputations helpt Copal bij het op de agenda zetten van dit thema. Dat doen wij op een manier die aansluit bij het streven naar duurzaamheid en juiste arbeidsverhoudingen die in de branche wel degelijk breed gevoeld worden. Dit vanuit de overtuiging dat met name eindgebruikers van koffie- en cacaobonen – vaak grote, bekende merken – hun reputatie niet in de waagschaal willen stellen door, indirect, mee te blijven werken aan schrijnende arbeidsomstandigheden terwijl er een oplossing beschikbaar is. Voorwaarde is dan natuurlijk wél dat zij ook daadwerkelijk op de hoogte zijn van het probleem.

Stap 1: Krachtenveld-analyse

In een krachtenveld-analyse hebben we per actor vastgesteld wat hun belang bij het probleem is en in welke mate ze er bekend mee zijn. Vervolgens hebben we de onderlinge verbanden in kaart gebracht. Voor de communicatiestrategie is het van groot belang te weten welke actoren (in)directe invloed uitoefenen op anderen, en de impact die die invloed heeft. Dit geeft houvast bij het bepalen van communicatieactiviteiten en de prioritering daarvan.

Stap 2: Position paper

Deze krachtenveld-analyse vormt de basis voor een position paper die richting geeft aan de communicatiestrategie. Helder werd dat er bij belangrijke stakeholders in de logistieke sector en bij eindklanten nog zeer weinig bekendheid is over dit probleem en dat, wellicht mede hierdoor, direct betrokkenen in de keten nog weinig urgentie voelen om te investeren in een geautomatiseerde oplossing. Vanuit die kennis hebben we kernboodschappen geformuleerd (algemeen en per doelgroep), waarbij we gebruik maakten van het Message House Model.

Per actor bepalen we een kernboodschap op basis van hun belangen, betrokkenheid en kennisniveau

Stap 3: Whitepaper

Op basis van de position paper en de gekozen strategie hebben wij een whitepaper geschreven in een journalistiek format. Another inconvenient truth de onvermoede schaduwkanten van een kopje koffie is vormgegeven als een glossy en belicht het probleem vanuit diverse invalshoeken; de onthutsende situatie uit de praktijk van dit moment, de ondoorzichtige verhoudingen in de havens en de aankondiging dat de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) strenger gaat handhaven. Heel bewust wordt ook aandacht besteed aan Starbucks en Nestlé die als eerste hun verantwoordelijkheid nemen en al op kleine schaal aan de slag zijn gegaan met automatisering. De schijnwerper op de trendsetters zetten heeft uiteindelijk vaak meer succes dan het veroordelen van partijen die (nog) geen urgentie voelen, maar de kat uit de boom kijken en naar diezelfde trendsetters kijken.