De toekomst voorspellen met reputatie-analyse, kan dat?

De toekomst voorspellen met reputatie-analyse, kan dat?

Reputatieonderzoekers kunnen veel meer doen met data. Mediamonitoring en -analyse blijven over het algemeen nogal oppervlakkig. Reputations Radar maakt de volgende stap met textmining. Je kunt er zelfs de toekomst mee voorspellen.

Communicatiedirecteuren en reputatiemanagers meten toch al heel veel?

Ja, ze gebruiken vaak online tools om kwantitatief en kwalitatief hun performance in de (social) media te meten. Maar die fraaie dashboards en graphics kunnen niet verhullen dat de analyse feitelijk bestaat uit een kwantitatieve score op trefwoorden en een indicatie van het sentiment over een onderwerp: positief, neutraal of negatief. Het geeft een indruk over hoe je merk of organisatie er qua beeldvorming voorstaat, maar op een geaggregeerd niveau. Ironie wordt door een algoritme bijvoorbeeld niet herkend.

Wat biedt Reputations Radar dan meer dan die tools?

Het verschil wordt gemaakt met textmining. 80% van alle informatie is tekst en meer dan 90% hiervan is ongestructureerd, dus niet netjes gecategoriseerd opgeslagen in databases. De data scientists van Reputations Radar maken met econometrische en linguïstische technieken een diepgaande analyse van deze ongestructureerde teksten. Patronen, tendensen en op het oog niet zichtbare relaties tussen bepaalde issues worden zo blootgelegd.

Gebruik je alleen data van nieuwssites en social media?

Alle ongestructureerde tekst kan in het onderzoek worden betrokken. Dus bijvoorbeeld ook transcripties van gesprekken in callcenters of de antwoorden op open vragen in marktonderzoeken. Zo ontstaat een meer gelaagd, representatief inzicht over de beeldvorming van een organisatie, dat verder gaat dan bestaande intelligence methoden.

Maar hoe kun je hiermee dan ‘de toekomst voorspellen’?

Met Reputations Radar wordt het daadwerkelijk mogelijk om te anticiperen op de toekomst. Door vroegtijdig ‘buzz’ rond een issue te signaleren en de frequentie waarmee in bronnen over een issue wordt gesproken te mappen is het mogelijk aan te geven of en hoe snel de discussie rond een issue gaat escaleren. Hierdoor kan een organisatie zich vroegtijdig voorbereiden en actie ondernemen of juist vroegtijdig kansen zien en die optimaal benutten.