Schrijven met zoekwoorden

Schrijven met zoekwoorden

Je haalt ze er zo uit, die teksten die speciaal ‘voor SEO’ zijn geschreven. Vooral op de sites van de grote B-to-C websites vind je overbodige herhalingen, samenstellingen die bewust foutief los geschreven worden en zelfs compleet redundante kopij. Alles voor de vindbaarheid?

Het trucje met de zoekwoorden werkt blijkbaar goed en SEO-specialisten hameren erop. De simpele methode – je zoekwoord tien keer op je webpagina zetten – werkt echter niet, dat hebben ‘ze’ in de gaten. Vandaar het overdadige gebruik van synoniemen en verwijswoorden, en het vindingrijk toevoegen van extra tekstblokken over het bewuste product. Vaak worden deze extra tekstblokken in kaders geplaatst, ergens onder de vouw, in een onopvallend lettertype. Ze zijn ook niet echt bedoeld om te lezen. Ze zijn er voor de vindbaarheid.

Less is more?

Het dilemma is daar. Schrijven volgens SEO-principes werkt, dat is een feit. Maar de lezer wordt geconfronteerd met herhaling op herhaling en met overbodige teksten. Whatever happened to ‘less is more’? Optimalisatie is prima, maar moet wel passen bij de gewenste uitstraling en het doel van je teksten. Zeker als het gaat om corporate content met bijvoorbeeld ‘thought leadership’ als oogmerk. De content is er in eerste instantie voor de lezer, voor je doelgroep. Die doelstelling moet je dus in het oog houden als de teksten worden geschreven. Daarna kan je best nog een zoekwoord extra plaatsen, een synoniem toevoegen of een wat aangepaste kopregel of tussenkop opnemen. Maar geen concessies aan de leesbaarheid graag! Op de langere termijn lijkt mij dat waardevoller dan het snelle zoekresultaat.