Cardano IMAGINE. A different perspective

Cardano | Magazine

Met de pensioen-inleg van hardwerkende mensen mag je niet speculeren op basis van stochastische en wiskundige modellen. Want de historie leert dat die nooit uitkomen, stelt Cardano. Daarom propageert deze riskmanager een vernieuwende beleggingsstrategie die standhoudt in verschillende extreme scenario’s en anticipeert op onvoorspelbaar menselijk gedrag.

Vraag: Cardano kiest ervoor om heel gericht met content een hoger maatschappelijk doel te dienen dan alleen het eigen belang. We richten ons op een relatief kleine doelgroep van professionals, die echter wel nagenoeg het volledige pensioenvermogen van werkend Nederland beheert. Het is Cardano’s missie hen te overtuigen dat dit ánders moet. Help ons met het creëren en distribueren van content van hoge kwaliteit die de doelgroep – én in de slipstream hiervan de financiële wereld – inspireert en aan het denken zet. Zorg ervoor dat we hierdoor in contact komen met nieuwe potentiële klanten.

Concept: Met Cardano IMAGINE willen we de doelgroep continu inspireren, fascineren en aan het denken zetten. Niet door het verhaal zelf te vertellen, maar door (inter)nationale kennisleiders aan het woord te laten en door best practices uit andere sectoren te laten zien.

Bekroond in de categorie platform / contenthub Grand Prix Contentmarketing 2018

Crossmediaal
Cardano IMAGINE wordt gevormd door de online portal, een maandelijkse digitale nieuwsbrief, een jaarlijks glossy magazine, een populair-wetenschappelijke whitepaper en een event. Met social media-campagnes en marketing automation (HubSpot) zorgen we voor werving en binding van de doelgroep.

Journalistiek platform

De benchmark voor Cardano IMAGINE is kwaliteitsjournalistiek. De artikelen zouden in FD of NRC moeten kunnen staan.

Cardano IMAGINE is weliswaar branded, maar niet incorporated. Mede door de journalistieke aanpak zijn (inter)nationale kopstukken bereid een interview te geven. We brengen geen snel nieuws, maar willen verdiepen en duiden. We bieden longreads van wel 2.000 woorden en filmpjes van zo’n 5 minuten.

IMAGINE, a Cardano magazine

Eens per jaar verschijnt de glossy IMAGINE. 100 pagina’s verdiepende, inspirerende artikelen. Het wordt gevoegd bij het vakblad Pensioen Pro (oplage 4.000, hart van de doelgroep) en is ook te downloaden of te bestellen op de portal. 

Whitepaper

Eveneens eens per jaar verschijnt een verdiepende, wetenschappelijk onderbouwde en prettig leesbare whitepaper met verdieping van de onderscheidende visie op (pensioen)beleggen. De whitepaper is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.