SKJ – niet uitbundig, wel professioneel

Voor SKJ geen uitbundige kleurigheid. Dat past eenvoudigweg niet bij de organisatie die de registratie regelt voor jeugdzorgprofessionals. Een belangrijke en serieuze zaak. We zien dus warme kleuren, die harmonieus samengaan. De paraplu in het logo laat zien: SKJ beschermt.

Website

Belangrijk voor SKJ is de website. Jeugdzorgprofessionals moeten hierin makkelijk hun weg kunnen vinden, ondanks de vele informatie.

Brochure

De herkenbare huisstijl komt terug in de diverse brochures van SKJ.

Logo-ontwikkeling

Voor SKJ moesten er diverse afgeleide (campagne)logo’s en beeldmerken worden ontwikkeld.

Socialmedia-campagne

Omdat er enige onduidelijkheid was onder jeugdzorgprofessionals of het nodig was om te registreren, lanceerde SKJ een campagne: SKJ of SK-Nee. Hiermee testen de professionals of zij een registratie nodig hebben.