Het nieuwsgierigste bureau van Nederland

Nieuwe visie, missie, strategie, kernwaarden?

Maak het concreet. Met onze KOE-aanpak

Je nieuwe strategie intern succesvol tot leven brengen. Dat vergt meer dan een PowerPointpresentatie. De KOE-aanpak brengt de dode letter van management speak tot leven. Door het grote verhaal behapbaar te maken. En vervolgens te vertalen naar het concrete referentiekader van de medewerker.

Het programma KOE (kleinste organisatorische eenheid) doet dat op een natuurlijke, gestructureerde manier. Zodat medewerkers zich kunnen identificeren met de nieuwe koers.  Dan zijn ze sneller geneigd om er enthousiast mee aan de slag te gaan. Van ja maar, naar ja graag.

 

Van bewustwording naar gedragsverandering

De KOE-aanpak geeft medewerkers antwoord op praktische vragen. Wat betekent die nieuwe aanpak voor mij, voor ons team? Wat kunnen wij bijdragen? Wat hebben we hiervoor nodig? Vaak begint dat met simpele dingen. Gaandeweg volgt de verdieping. Van bewustwording naar gedragsverandering.

 

Meer weten over de KOE-aanpak en het succesvol implementeren ervan? Download hieronder ons KOE-document.

De KOE-aanpak van Reputations

Download de whitepaper