Communicatie­strategie

Corporate communicatie is een strategische asset

Voor een organisatie is het van essentieel belang dat alle vertegenwoordigers een eensluidend verhaal vertellen, gelijkluidende kernboodschappen uitdragen en daarbij dezelfde tone-of-voice gebruiken. Het ontwikkelen en managen van een doordachte corporate communicatiestrategie is dan ook essentieel.

Met doordachte, op elkaar afgestemde communicatie inspireer, verbind en overtuig je al je doelgroepen, verhoog je het draagvlak voor je beleid en vind en bind je klanten en medewerkers.

Hoe groter en complexer de organisatie, hoe moeilijker het is om grip op alle communicatie te houden. Corporate communicatie is dus een een kritische succesfactor.

Onderscheidende communicatie van strategie, visie en missie

In essentie is corporate communicatie het planmatig uitdragen van je strategie, visie en missie. Zo werk je aan je identiteit en het gewenste imago. In de praktijk blijven de corporate strategie en de corporate communicatiemix echter te vaak hangen in beleidsmatige statements en inwisselbare kernwaarden. Hoe zorg je ervoor dat jouw doelgroepen zien waar jouw organisatie nu écht voor staat? Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich met de corporate strategie kunnen identificeren en zich gedragen als ambassadeurs? En hoe zorg je ervoor dat jouw kernboodschappen herkend worden en als geloofwaardig worden beoordeeld door externe stakeholders? Reputations heeft een beproefde, succesvolle methode voor corporate communicatie (strategie) ontwikkeld om dit te realiseren.

Eén leidend principe voor alle communicatie

We gaan op zoek naar de bron van inspiratie van jouw onderneming. We vertalen die inspiratie naar één eindwaarde. Een leidend principe dat het verhaal van jouw merk of organisatie samenvat. Een optelsom van je bestaansrecht, identiteit, drijfveren en toegevoegde waarde. Een inspirerend zinnetje dat iedereen kan onthouden en mensen in beweging brengt.

Fundament: brand key en message houses

Om dat unieke leidend principe voor jouw organisatie te vinden, beginnen we met het stellen van vragen. We pellen de ui laag voor laag af tot we bij de kern zijn. We analyseren je corporate communicatie-strategie, missie en visie; we maken kernwaarden écht betekenisvol en uniek voor jouw organisatie en vergelijken jouw pitch met die van je concurrenten. Hiervoor gebruiken we doorgaans het Brand Key Model en het Message House Model. Co-creatie met sleutelfiguren uit de organisatie is in onze aanpak van groot belang. ‘De reis maakt deel uit van de bestemming’.

De corporate story – hét verhaal van jouw organisatie

De brand key en de kernboodschappen vormen samen het fundament voor de corporate story, ook wel de brand story of, in gewoon Nederlands, het merkverhaal genoemd. Een kernachtig verhaal waarin de WHY, HOW en WHAT van jouw merk of organisatie expliciet worden benoemd. De brand story vormt het vertrekpunt en de toetssteen voor de corporate-communicatiestrategie, alle marketing en communicatie en de juiste corporate-communicatiemix.

Communicatiestrategie en planning – Touch, Tell, Sell

Het planmatig uitdragen van je corporate story op alle niveaus helpt bij het vestigen van je identiteit en het bouwen aan je gewenste imago. Om dit handen en voeten te geven helpen we bij het formuleren van de corporate-communicatiestrategie, concrete strategische doelstellingen en werken die uit in de corporate-communicatiemix en concrete activatie op drie niveaus:

  • Touch: creëren van awareness en affiniteit vanuit de merkwaarden;
  • Tell: concreet vertellen wat je doet, mét bewijsvoering;
  • Sell: communicatie van proposities gericht op conversies en sales

//cases

case

UmbrellaBrand Group op overnamepad, zo komt het in de pers

case

Goede pers voor overname ACTIAM door Cardano

Samenwerking banken tegen witwassen online overzichtelijk vindbaar

case

Samenwerking banken tegen witwassen online overzichtelijk vindbaar