reputatiemanagement

Communicatie­strategie

Reputatiemanagement doe je vooral in ‘vredestijd’

Reputatieschade en verlies van brand value. Het is wereldwijd een van de nachtmerries van topmanagers, zo blijkt jaarlijks uit de Allianz Risk Barometer. Met (online) reputatiemanagement kun je dit risico zoveel mogelijk beperken en planmatig bouwen aan een sterke reputatie. Het is wetenschappelijk aangetoond dat organisaties met een sterke reputatie commercieel beter presteren, de beste mensen aantrekken en beter uit een crisis komen.

Reputations helpt je bij het bouwen, onderhouden en verdedigen van jouw reputatie.

Je omgeving bepaalt jouw reputatie. Het is een netwerk van associaties. Een complex proces van beelden, geloofwaardigheid en autoriteit van verschillende actoren die een mening over jou of jouw organisatie uiten.

De omgeving is mondig en kritisch geworden en door social media heeft zij de tools om eenvoudig druk te organiseren. De responstijden voor een merk in crisis zijn hierdoor van een dag naar enkele uren of zelfs minuten gedaald.

Een doordachte reputatiestrategie

Reputatiemanagement begint met het ontwikkelen van een doordachte strategie en het planmatig uitvoeren daarvan. Dat doe je bij voorkeur in ‘vredestijd’ zodat je een stootje kunt hebben als jouw organisatie onder vuur komt te liggen. Zo voorkom je dat elke tegenslag direct een crisis wordt. We helpen je niet alleen met het ontwikkelen van de juiste strategie, maar besteden ook veel aandacht aan de inrichting en verankering van reputatiemanagement in de organisatie.

Reputatieonderzoek: je reputatie in beeld

We brengen je reputatie in kaart op basis van het model van de zeven pijlers van reputatie, aangevuld met gerichte thema’s die voor jouw organisatie relevant zijn. De resultaten hiervan bieden houvast bij het ontwikkelen van je strategie en tactiek. Na deze 0-meting is het zinvol om je reputatie regelmatig te blijven meten.

Stakeholdermanagement is essentieel voor reputatiemanagement

Creëren van verbinding met stakeholders draagt bij aan een goede reputatie. Ken je omgeving en werk structureel aan vertrouwen is hier het devies. We helpen je bij het analyseren van je stakeholders en hun sentiment te aanzien van jouw organisatie. We adviseren hoe je gestructureerd je relatie met hen kunt verbeteren en welke strategie en tactiek per stakeholder het meest effectief is.

Bouwen aan je reputatie met journalistieke content

Wat is online reputatiemanagement? Het is van belang om je reputatie vooral online te bouwen en te managen. Wat er over jouw organisatie in de bovenste zoekresultaten van Google staat, dat is jouw reputatie. Door jezelf als autoriteit – of thought leader – te positioneren, kun je deze online zichtbaarheid beïnvloeden. Thematische journalistieke contentmarketing is hiervoor een goede aanpak.

Issuesmanagement als basis voor de verdediging van je reputatie

Ook als je planmatig bouwt aan een sterke reputatie en die goed onderhoudt, kan je organisatie betrokken raken bij een negatief incident. Een goede voorbereiding met behulp van issuesmanagement – als onderdeel van reputatiemanagement – en het sturen op een hoge responsiveness zijn daarbij essentieel. Wij kunnen je adviseren en helpen bij het opzetten van een methodiek en het opstellen van position papers. Daarnaast kunnen we je in geval van een calamiteit direct ondersteunen met het formuleren van kernboodschappen en woordvoering.

//cases

case

UmbrellaBrand Group op overnamepad, zo komt het in de pers

case

Goede pers voor overname ACTIAM door Cardano

SNB | Grand Prix Contentmarketing

case

Bekroonde content positioneert SNB als circulair slibverwerker