Laat zien waar je voor staat
Het nieuwsgierigste bureau van Nederland
onderscheidende positionering

Een krachtige, onderscheidende positionering

We gaan op zoek naar de bron van inspiratie van jouw onderneming en vertalen die naar onderscheidende strategische communicatieconcepten. We vertalen die inspiratie naar één eindwaarde. Een leidend principe dat het verhaal van jouw merk of organisatie samenvat. Een optelsom van je bestaansrecht, identiteit, drijfveren en toegevoegde waarde. Dit vormt de basis voor een krachtige, onderscheidende positionering.

Inspiratie vinden en benoemen: het Inspiratiekompas

Op basis van een beproefde methode bepalen we samen met het (top)management van jouw organisatie het leidend principe en gebruiken dat als vaststaand ijkpunt, ofwel het ‘Noorden’, van ons Inspiratiekompas. Op basis van dit model bepalen we je positie in de inspiratie-economie.

Inspiratie uitdragen: Koersboek

De volgende stap is dat we op basis van het uitgewerkte inspiratiekompas concrete en uitvoerbare ideeën en communicatieplannen leveren. Dit leggen we vast in een Koersboek. Dit boek geeft richting aan alle communicatie- en marketingactiviteiten.